16. Česko - slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympozium Umělecký hlas

16. Česko - slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympozium Umělecký hlas

Pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve dnech 13. - 15. září 2018 v Průhonicích u Prahy. Presymposium Umělecký hlas proběhne od 13 do 18 hodin v Rytířském sále Průhonického zámku.

 13. 9. 2018, 13:00  —  15. 9. 2018, 13:00
 Praha, Průhonice

Foniatrický kongres bude zahájen ve čtvrtek 13. září 2018 večer, odborný program se bude konat v pátek 14. 9. (od 9 – 16,30) a v sobotu 15. 9. (od 9 – 13) v kongresovém sále a přilehlých prostorách hotelu Floret v Průhonicích u Prahy. Podrobné informace včetně registrace a možností ubytování naleznete na webových stránkách: www.fonkongres2018.cz

23. 4. 2018

Zpět