Proba o pomoc při výzkumu afázie

Proba o pomoc při výzkumu afázie

Pro disertační výzkum hledá Mgr. Michal Láznička, doktorský student Obecné lingvistiky na FF UK, osoby s chronickou afázií. Ve výzkumu sleduje, jak některé lingvistické faktory ovlivňují produkci množného čísla podstatných jmen v afázii. V případě zájmu o spolupráci jej kontaktujte na níže uvedené adrese.


  •  Kontaktní údaje: michal.laznicka@ff.cuni.cz, 221 619 602.
  • Čeho se výzkum týká? Cílem výzkumu je najít některé faktory, které zvyšují či naopak snižují pravděpodobnost agramatické či paragramatické chyby u osob s afázií, v delší časové perspektivě můžou výsledky pomoct při testování.
  • Jak výzkum probíhá? Každý participant absolvuje jedno sezení, během kterého vidí celkem 110 experimentálních položek; testová slova jsou prezentována v psané podobě na obrazovce počítače, odpovědi jsou nahrávány mikrofonem.
  • Jak dlouho sezení trvá? Participanti určují tempo sami, obvykle sezení trvá přibližně 30 - 40 minut.
  • Jsou nějaká omezení pro výběr participantů? Výzkum cílí primárně na osoby s agramatickými nebo paragramatickými projevy, možná je však účast osob se všemi typy afázie; jediným kritériem pro zařazení do projektu je zachované porozumění na úrovni izolovaných psaných slov.
  • Je nutno kvůli výzkumu cestovat do Prahy? Není, k výzkumu používám přenosný počítač a není problém za participanty kamkoli přijet.
  • Je účast odměňována? Projekt je částečně financován z grantových prostředků FF UK, každému participantovi náleží odměna 200 Kč.
  • Byl projekt posouzen z hlediska etiky výzkumu? Projekt byl schválen Komisí pro etiku ve výzkumu FF UK.

18. 6. 2018

Zpět