V. Moravskoslezský logopedický den

V. Moravskoslezský logopedický den

Dne 7.9. 2018 se na téma „Rozštěpové vady” bude konat ve FN Ostrava V.  Moravskoslezský logopedický den

 7. 9. 2018, 8:55  —  7. 9. 2018, 15:00
 890,-
 Přednášková místnost Domova sester FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba (ředitelství nemocnice)

Vedoucí workshopu: M. Kaniová (KORLCHHK FNO), P. Komínek (KORLCHHK FNO)

přihlášky a informace na: marie.kaniova@fno.cz

Účastnický poplatek: platba na místě – 890,- Kč 

 

Registrace:  8:00 – 8:50

Odborný program

8:55 – 12:30

1. Zahájení, Úvod k problematice rozštěpů 5'

2. A. Gřegořová (Oddělení lékařské genetiky FNO): Rozštěpové vady z pohledu lékařské genetiky, možnosti diagnostiky 10'

3. D. Matura (Gynekologicko-porodnická klinika FNO): Diagnostika rozštěpových vad před narozením 10'

4. J. Vokurková (FN USA Brno): Management péče o děti s rozštěpovými vadami 25'

5. R. Walderová (KORLCHHK FNO): Rozštěpové vady z pohledu foniatra 10'

6. J. Vokurková (FN USA Brno): Chirurgická léčba rozštěpových vad 20'

7. J. Čefelínová (FN USA Brno): Hodnocení VFI a řeči u dětí s rozštěpy 25'

9. Diskuse 30'

10. Prezentace firmy 10'

   12:30 – 13:30 Přestávka, oběd

13:30 – 15:00 Odborný program

1. E. Škodová (Foniatrická klinika Praha): Historie péče o rozštěpové vady u dětí v ČR 15'

2. A. Kejíková (SNP Olomouc): Terapie příjmu potravy u rozštěpových dětí 15´

3. J. Čefelínová (FN USA Brno): Základní zásady a metodické postupy v terapii rozštěpových vad 15'

4. Kazuistiky 15'

5. Diskuze 30'

6. I. Cudlínová, Š. Fabiánová (Asociace klinických logopedů): Novinky z pohledu odborné společnosti (AKL ČR), pojišťovny 15'

     15:00 Závěr

 

 

 

25. 7. 2018

Zpět