Konference- ZA DVEŘMI II, 19. - 20.11.2018 Praha

Konference- ZA DVEŘMI II, 19. - 20.11.2018 Praha

Pozvánka na konferenci- ZA DVEŘMI II - Dětská psychoterapie aneb Proč každý terapeut pracuje s dítětem jinak, která se uskuteční 19. - 20.11.2018 v Praze.


Můžete se těšit na

přednášky:

 • Pohled dítěte na terapii
 • STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami autistického spektra
 • Psychosomatika a děti -  pomoc a terapie
 • Dětská psychiatrie

a workshopy:

 • Gestalt terapie s dětmi
 • Systemický přístup a děti
 • Narativní terapie a děti
 • Hlubině dynamický přístup a děti (terapie dle Junga)
 • Nedirektivní přístup v terapii hrou
 • Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta
 • Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii
 • Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy - možnosti terapie při práci s dětmi
 • Kreativita v komunikaci s dítětem
 • Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících
 • Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra
 • Dítě v rodinné terapii
 • Mezioborová spolupráce: facilitovaná diskuze terapeuta a pracovníka OSPOD
 • Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze terapeuta a prorodinného soudce
 • Pomoc vesnického faráře dětem a rodinám

Více najdete: zde

31. 8. 2018

Zpět