Neurogenní poruchy řeči u dospělých - 19.-20.10.2018 Brno

Neurogenní poruchy řeči u dospělých - 19.-20.10.2018 Brno

Informace o kurzu Neurogenní poruchy řeči u dospělých – kurz základní povinný (volitelný). Doporučení- absolvování kurzu Neurologie pro KL.

 prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. Neurologická klinika LF MU a FN Brno
 19. 10. 2018, 14:00  —  20. 10. 2018, 14:30
 1600,- Kč.
 Místo konání Posluchárna 12.p.,Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20

Název akce: Neurogenní poruchy řeči u dospělých (Dysartrie, apraxie a příbuzné poruchy)

Druh akce: základní odborný kurz/Specializační průprava (volitelný ze 2)

Obsah: Logopedická intervence při neurogenních poruchách komunikace u dospělých, dysartrie, apraxie a dalších. Diferenciální diagnostika. Praktický nácvik diagnostiky i využití terapeutických technik při logopedické intervenci u afázií, alexií, agrafií.

Pořadatel: AKL ČR

Moderátor - PhDr. Milena Košťálová,Ph.D.

Garant: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Délka trvání: 14 hodin

Ohodnocení: 8 kreditů 

Osvědčení :

  • 3 2018 20

Platba:

  • platební brána
  • bankovním převodem č.účtu: 222 685 359/0800 variabilní symbol: 31820 +vaše ID

 

13. 9. 2018

Zpět