AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOL. PŘÍSTUP 7.-8.12.2018

AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOL. PŘÍSTUP 7.-8.12.2018

Informace o kurzu Afaziologie B- Odborný kurz - základní  v Brně

 prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
 7. 12. 2018, 11:00  —  8. 12. 2018, 13:30
 1 600,- Kč.
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, výšková budova lůžkový trakt 12.patro , posluchárna

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
NUTNO: Absolutorium kurzu Afaziologie A,  doporučeno absolutorium kurzuKlinická neurologie pro klinické logopedy
Přiděleno kreditů: 8

Moderátor: PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
Termín: pátek 07.12.2018 od 11.00 hod do 18:00hod, sobota 08.12.2018 od 8.30 hod do 13.30 hod
14 vyučovacích hodin

Garance odborné úrovně:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Přednášející:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová,Ph.D. Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:
Logopedická intervence při poruchách fatických funkcí. Teoretický model jazykových funkcí dle kognitivně neuropsychologického přístupu. Teoretický model jazykových funkcí, kognitivně - neuropsychologická analýza, přehled vyšetřovacích technik a symptomů narušení, administrace vyšetření, praktický nácvik diagnostiky i využití terapeutických technik při terapii afázii, alexii, agrafii, videoukázky.

Doporučeno:

  • Absolutorium kurzu Afaziologie A – Základy klinické afaziologie
  • Tištěný materiál není v ceně kurzu - objednávky   sekretariat@aklcr.cz
  • Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie  Cséfalvay, Košťálová, Klimešová, cena 1000 Kč – Doporučeno vzít s sebou  celou "krabičku"

Osvědčení:
3 2018 26

Platba: 

  • platební brána
  • bankovním převodem č.účtu: 222 685 359/0800 variabilní symbol: 31826+vaše ID

29. 10. 2018

Zpět