Zápis ze setkání Etické komise 3.7.2018

Zápis ze setkání Etické komise 3.7.2018

zápis ze zasedání Etické komise 


Vážení kolegové, 

přečtěte si zápis ze zasedání EK.

Zápis najdete zde

Mgr. B. Richtrová

3. 10. 2018

Zpět