AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE, 1.-2. 2. 2019, Brno

AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE, 1.-2. 2. 2019, Brno

Informace a pozvánka – kurz Afaziologie A – Brno. Pro zvané z pořadníku + nově přihlášené


 

 prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PhDr. Milena Košťálová
 1. 2. 2019, 12:00  —  2. 2. 2019, 14:00
 1 600,- Kč
 Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Jihlavská 20, lůžkový trakt, výšková budova posluchárna 12. patro

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
Doporučeno: Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: Phdr.Milena Košťálová , Ph.D.
Termín: 1.-2. 2. 2019
14 vyučoacích hodin

Garance odborné úrovně:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Přednášející:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:
Neuropatologie afázie, alexie, agrafie, symptomy a syndromy, bostonská klasifikace, diagnostika afázie, specifické testy afázie, přehled terapeutických postupů využitelných v klinické praxi, vedení logopedické intervence, videoukázky, efektivita terapie.

Osvědčení:
CRV 3 2019 05

Další užitečné informace

Doprava:
MHD BUS č. 50, 61, 40 (směr Fakultní nemocnice Brno - Bohunice) vystoupit na zastávce „Bohunice nemocnice“
Autem - exit z dálnice D 190, směr Brno - západ, Bohunice nemocnice, bezplatné parkoviště ulice Jihlavská nebo Akademická; placené je přímo u výškové budovy FN.

Platba:
on line, nebo ihned po obdržení elektronické pozvánky bank. převodem na účet č. 222685359, kód banky 0800, variabilní symbol 31905+vaše ID.

Pokud byste se později chtěli z jakéhokoli důvodu odhlásit, napište e-mail na sekretariát AKL. 
Jakékoli změny (nemoc, náhradník, storno) prosím hlaste na sekretariat: sekretariat@aklcr.cz, tel.+420 724 305 449
Moderátorovi kurzu telefonujte na číslo +420 777 634 526 jen pokud se jedná o dobu kratší než tři dny před konáním kurzu. 

Moderátor: PhDr. Milena Košťálová,Ph.D.

Stravování: jen drobné občerstvení; bufet a automaty v budově nebo Campus Square

Ubytování: nezajišťujeme; typy http://www.campea-aparthotel.cz/ubytovani  nebo http://www.nconzo.cz

REZERVACI UBYTOVÁNÍ SI PROVÁDÍ ÚČASTNÍCI KURZU INDIVIDUÁLNĚ!

Přejeme Vám příjemnou cestu do Brna.

14. 1. 2019

Zpět