Časopis

 

Milé kolegyně, milí kolegové, milí čtenáři,


na webových stránkých časopisu Listy klinické logopedie jsme 14. června publikovali první číslo. Na stránkách naleznete základní informace o časopise a  také výzvu k zasílání příspěvků do druhého čísla, které bude na téma – DYSFAGIE V DĚTSKÉM VĚKU.

časopis najdete zde: Listy klinické logopedie

Za redakci Zuzana Lebedová

 

Složení redakce:

Mgr. Zuzana Lebedová, šéfredaktorka         zuzana.lebedova@email.cz

Mgr. Barbora Richtrová, redaktorka              barbora.richtrova@gmail.com

Mgr. Barbora Červenková, redaktorka           barbora.cervenkova@post.cz

PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D., redaktorka          lucie.durdilova@gmail.com

Mgr. Ester Lochmanová, redaktorka                    esterester@seznam.cz

Mgr. Irena Šáchová, redaktorka                   irena@sachova.cz

Mgr. Naděžda Lasotová, redaktorka         nlasotova@gmail.com

Mgr. Jitka Mercelová, redaktorka            jitka.mercelova@seznam.cz

 

Redakční rada

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky a logopedie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové III, Klinická logopedie, Nám. Osvobození 451, 47001, Česká Lípa

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc

Mgr. Lenka Vacková, Ambulance klinické logopedie, Wellnerova 1322/3C, Olomouc

PaedDr. Adelaida Fabiánová, Ambulancia klinickej logopédie – ADELI s.r.o., Hlboká 45, Piešťany

MUDr. Libor Černý, Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Žitná 24, 120 00 Praha 2

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.,  Institut neuropsychiatrické péče, Křižíkova 264/22, Praha 8

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, Praha