Rada AKL ČR

Členové rady AKL ČR:

  PaedDr. Irena Cudlínová (předsedkyně AKL ČR)       

  - jedná za AKL ČR (MZ ČR a na jednotlivých ZP, účastní se dohodovacích řízení) a vede chod spolku

   cudlinova@aklcr.cz

   Mgr. Gabriela Solná  (místopředsedkyně)                

  - webredaktorka portálu AKL ČR, má na starost vzdělávání a organizaci kurzů, standardy péče

    solna@aklcr.cz 

  Mgr. et Mgr. Vilma Mikešová                                  

​  - webredaktorka, moderátorka fóra, tvorba sítě regionálních zástupců, standardy péče

    mikesova@aklcr.cz  

   Mgr. Zuzana Lebedová                                          

​ - vede redakci odborného e-časopisu, má na starost vzdělávání a organizaci kurzů, standardy péče

                   lebedova@aklcr.cz   

  Mgr. Aleš Reichel                                                        

  - přípravuje a zajišťuje konference AKL ČR, aktivní účast na atestačních zkouškách

  reichel@aklcr.cz 

  Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová                                     

​ - vede ekonomický chod spolku, zajišťuje kontinuitu se SAS, spolupracuje na databázi členů-web

                   bajtlerova@aklcr.cz 

  Mgr. Lenka Bartáková                                             

​  - mluvčí AKL ČR, má na starosti osvětu a propagaci KL (LOGOhrátky 2),  podílí se na tvorbě sítě regionálních zástupců

   bartakova@aklcr.cz