Revizní a Etická komise AKL ČR

Členové Revizní komise AKL ČR:

  • PaedDr. Jitka Vařáková
  • Mgr. Renata Mrozková
  • Mgr. Stanislava Skoblová

mailová adresa: reviznikomise@aklcr.cz

 

Členové Etické komise:

  • Mgr. et. Mgr. Barbora Richtrová
  • Mgr. Eva Dvořáková
  • Mgr. Petra Petrlíková

kontaktní adresa : etickakomise@aklcr.cz