Výrobci a prodejci pomůcek

Abecední seznam výrobců a prodejců pomůcek

AKL ČR

AKL ČR [Podrobnosti detail]

Materiály vydané Asociací klinických logopedů České republiky (AKL ČR), možnost zakoupení na sekretariátu AKL ČR.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma Press-Pygmalion, s. r. o., se zabývá mj. výrobou a distribucí vzdělávacích a společenských her, které se těší velké oblibě dětí, rodičů i pedagogů.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D.

MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D. [Podrobnosti detail]

Doba řešení Doba řešení: 2018–2018

MENTIO je odborný výukový software pro děti a dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Nakladatelství LOGOS s.r.o.

Doba řešení Doba řešení: 2017–2018

Na adrese nakladatelstvilogos.cz najdete e-shop s literaturou pro práci  s dětskými klienty, s nejrůznějšími pomůckami potřebnými pro praxi klinického logopeda. Doporučujeme vaší pozornosti nově vydaný komplexní manuál o autismu.

Oskola.cz - Obrázková škola

Oskola.cz - Obrázková škola [Podrobnosti detail]

Doba řešení Doba řešení: 2018–2018

Internetový obchod OSKOLA.CZ s didaktickými pomůckami nabízí tisknuté laminované kartičky a laminované materiály, které slouží především předškolním dětem a dětem se speciálními potřebami. Pomocí výukových kartiček s obrázky si děti snadno a zábavnou formou procvičí barvy, tvary, počítání i paměť.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. [Podrobnosti detail]

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí některé přístroje a pomůcky určené k reedukaci řeči u pacientů, k rytmizaci řeči, ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní slouží k odhalení orofaciálních dysfunkcí a nácviku hybnosti jazyka aj. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

 Poslat nový kontakt