Výrobci a prodejci pomůcek

Abecední seznam výrobců a prodejců pomůcek

AKL ČR

AKL ČR [Podrobnosti detail]

Materiály vydané Asociací klinických logopedů České republiky (AKL ČR), možnost zakoupení na sekretariátu AKL ČR.

Aligames

Aligames [Podrobnosti detail]

Zabýváme se výrobou a distribucí komunikačních her s názvem Povídačky, které rozvíjí komunikační dovednosti a vyjadřovací schopnosti dětí, zlepšují paměť, rozvíjí fantazii i pozorovací talent. Hry jsou určeny pro rodiče s dětmi, pedagogy a logopedy.

AMOSEK e-shop

AMOSEK e-shop

Logopedické pomůcky, hry, pracovní sešity, didaktické hry,  vzdělávací systémy Logico Piccolo, MiniLÜK a další najdete na www.amosek.cz

AudioNIKA

AudioNIKA [Podrobnosti detail]

Speciální logopedický software pro logopedy, přístroje pro včasnou diagnostiku sluchových vad, pomůcky. Ve standardní nabídce pro logopedii jsou zejm. logopedický software Sona-Speech a stolní logopedické zrcadlo.

BrainJogging: trénink mozku pomocí počítače

BrainJogging: trénink mozku pomocí počítače [Podrobnosti detail]

Trénink mentální výkonnosti pro mladé i staré na CD i webu. BrainJogging je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to zcela bezpečná rehabilitační metoda s dlouhodobými ověřitelnými výsledky. Může pomoci komukoli, kdo to potřebuje. Přitom je to zábava.

Carpe diem Bohemia, s.r.o.

Carpe diem Bohemia, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Nabízíme logopedické pomůcky pro reedukaci narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých. Zboží je určeno nejen odborníkům, ale i rodičům a další laické veřejnosti.

CD EXTRA - Multimedia ART

CD EXTRA - Multimedia ART [Podrobnosti detail]

CD EXTRA je kombinace standardního hudebního CD a multimediálního CD ROM. Možnosti jeho využití najdete na uvedených webových stránkách.

EMIT Praha, s.r.o.

EMIT Praha, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma EMITplus, s.r.o. je nejdéle působící firmou na Slovensku v oblasti vývoje softwaru pro terapii komunikačních schopností pro děti a dospělé. Fono je soubor multimediálních programů využitelných při terapii dětí i dospělých.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o.

GRANNA - Press-Pygmalion, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma Press-Pygmalion, s. r. o., se zabývá mj. výrobou a distribucí vzdělávacích a společenských her, které se těší velké oblibě dětí, rodičů i pedagogů.

HTC, s.r.o.

HTC, s.r.o. [Podrobnosti detail]

H.T.C. s.r.o. je výhradním zástupcem firmy PROTEOR (Francie) na českém a slovenském trhu. Specializuje se na technickou podporu firmám a technikům v oblasti výroby ortéz a protéz.

ITAAC – pomůcky pro osoby se speciálními potřebami

ITAAC – pomůcky pro osoby se speciálními potřebami [Podrobnosti detail]

Nabízené pomůcky jsou určeny pro podporu a rozvoj komunikačních dovedností u nemluvících osob. Využívají se v rámci metod augmentativní a alternativní komunikace.

Lékařské knihkupectví - Anežka Chvílová

Lékařské knihkupectví - Anežka Chvílová [Podrobnosti detail]

Lékařské knihkupectví, které se nachází v brněnském univerzitním kampusu, mj. objednává zahraniční literaturu, poskytuje zásilkovou službu a je zásobováno i odbornou literaturou pro přírodovědecké, sportovní, pedagogické, humanitní a sociologické směry.

Logopedická aplikace na procvičování artikulace [Podrobnosti detail]

Aplikace Logopedie nabízí procvičování správné výslovnosti hlásek ve slovech a větách.  

Logopedické pomůcky pro děti a dospělé

Logopedické pomůcky pro děti a dospělé [Podrobnosti detail]

Nabídka e-shopu je zaměřená na speciální pomůcky pro děti i dospělé, zejména zaměřené na poruchy v orofaciální oblasti, potíže při krmení, jemné motorice apod. (např. jednoduchý rotavibrátor)

http://www.logopedicke.cz/

Logopedie Červenková

Logopedie Červenková [Podrobnosti detail]

Mgr. Barbora Červenková ve svém e-shopu nabízí speciální logopedické pomůcky přinášející taktilní a proprioceptivní stimulaci. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

Logopedie Vendy

Logopedie Vendy [Podrobnosti detail]

Internetový obchod s pestrou nabídkou logopedických pomůcek pro logopedy, děti a rodiče. Naučné knihy, hry i CD ROMy se zaměřením na SPU.

LOGOS-RP - PaedDr. Roman Pumprla

LOGOS-RP - PaedDr. Roman Pumprla [Podrobnosti detail]

PaedDr. Roman Pumprla nabízí řadu logopedických pomůcek i odborných, naučných a metodických publikací. Aktuální nabídku naleznete na uvedených webových stránkách.

MARIONETINO - výrobce komunikačních balíčků i postav

MARIONETINO - výrobce komunikačních balíčků i postav

Výrobci postav do pohádek a loutkových divadel. Nabízí mnoho různých postav osob, zvířat i pohádkových bytostí.  Všechny postavy jsou oboustranné, vysekávané z knihařské lepenky a pro děti příjemné do ruky. Design je milý, hravý, pro děti atraktivní. Další informace – www.kufrik.cz.

Mentio - Mgr. Marta Petržílková

Mentio - Mgr. Marta Petržílková [Podrobnosti detail]

Mentio je výukový software pro děti a dospělé se speciálními potřebami. Zaměřuje se na čtení, psaní, výslovnost, počítání, manipulaci s penězi, paměťová cvičení, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností.

Mgr. Michaela Voldřichová

Prodej pomůcek pro logopedickou praxi. Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj gramatických struktur, sluchové a zrakové percepce. E-shop. Více na  www.soukroma-logopedie.cz

Montanex, a.s.

Montanex, a.s. [Podrobnosti detail]

Pedagogické nakladatelství Montanex již od roku 1992 vydává ve spolupráci s renomovanými autory odbornou literaturu a didaktické pomůcky k jazykové a řečové výchově, ověřené při výuce na jednotlivých školských zařízeních a logopedických pracovištích.

NovaDida, s.r.o.

NovaDida, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Firma NovaDida, s.r.o. se zabývá výrobou a distribucí didaktických a učebních pomůcek, které jsou určeny zejména pro využití ve školách a školkách.

Oskola.cz - Obrázková škola

Oskola.cz - Obrázková škola [Podrobnosti detail]

Internetový obchod OSKOLA.CZ s didaktickými pomůckami nabízí tisknuté laminované kartičky a laminované materiály, které slouží především předškolním dětem a dětem se speciálními potřebami. Pomocí výukových kartiček s obrázky si děti snadno a zábavnou formou procvičí barvy, tvary, počítání i paměť.

Pallas - učební pomůcky

Pallas - učební pomůcky [Podrobnosti detail]

Brněnská firma Pallas se zabývá výrobou a distribucí učebních pomůcek, které jsou určeny zejména k využití v mateřských a základních školách.
PETIT

PETIT [Podrobnosti detail]

Hlavní náplní práce občanského sdružení Petit je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů.

PhDr. Ludmila Kotlínová: Logopedická terapie – Pracovní sešit 1. a 2. díl [Podrobnosti detail]

Materiál je určený klinickým logopedům, kteří pracují s osobami s narušenou komunikační schopností. Je také prověřenou pomůckou pro samotné klienty a jejich blízké, kteří pomáhají v nácviku a spolupracují s logopedickou ambulancí.

Piktík

Piktík [Podrobnosti detail]

Internetový prodejce pomůcek, strukturovaných a vizualizovaných úkolů a pomůcek pro alternativní komunikaci pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

PJtherapeutic

PJtherapeutic [Podrobnosti detail]

Internetový obchod PJtherapeutic s logopedickými pomůckami. Naši činnost jsme zahájili v roce 2007. Tehdy jsme našim známým logopedům poslali první americké Z-viby- vibrátory a špátle, a voňavá, ochucená kousátka. Neměli jsme ambici zakládat obchod, vytvářet internetové stránky, rozvíjet poradenství... Naše znalosti o těchto zázracích byly tehdy ještě v plenkách.

Portál, s.r.o.

Portál, s.r.o. [Podrobnosti detail]

Nakladatelství Portál se zpočátku zaměřovalo především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti, jako např. sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. [Podrobnosti detail]

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí některé přístroje a pomůcky určené k reedukaci řeči u pacientů, k rytmizaci řeči, ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní slouží k odhalení orofaciálních dysfunkcí a nácviku hybnosti jazyka aj. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.

SPC pro děti s vadami řeči

SPC pro děti s vadami řeči [Podrobnosti detail]

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci mj. prodává software, který lze použít pro výrobu a tisk individualizovaných pomůcek pro logopedii a výuku (Symwriter a Boardmaker), a softwaru pro alternativní komunikaci nebo vzdělávání. Na stránkách SPC jsou také informace o pořádaných vzdělávacích akcích.

www.ucimeseradi.cz [Podrobnosti detail]

Internetový obchod, který se zabývá prodejem učebních pomůcek nejen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme pomůcky pro strukturované učení, logopedická cvičení, pomůcky pro neverbální komunikaci pomocí obrázků, grafomotorická cvičení, knihy a mnoho dalšího.

 Poslat nový kontakt