Výrobci a prodejci pomůcek: Logopedická aplikace na procvičování artikulace

Aplikace Logopedie nabízí procvičování správné výslovnosti hlásek ve slovech a větách.  


Aplikace Logopedie je určena pro děti, které chodí na logopedii a učí se správnou výslovnost různých hlásek. Aplikace je vhodná k procvičení hlásek ve slovech a ve větách. Aby byla aplikace při procvičení účinná, je nutné, aby dítě umělo hlásku správně vyslovit. S prvotním nácvikem, neboli vyvozením hlásky musí nejdříve pomoci logoped. S těmito aplikacemi bude logopedie pro vaše děti zábavná, motivující a dosáhnete určitě lepších výsledků.

ke stažení zde: www.logopedie-aplikace.cz

                         


Zpět

 Poslat nový kontakt