Výrobci a prodejci pomůcek: Mgr. Michaela Voldřichová

Prodej pomůcek pro logopedickou praxi. Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj gramatických struktur, sluchové a zrakové percepce. E-shop. Více na  www.soukroma-logopedie.cz


URL URL: http://www.soukroma-logopedie.cz


Zpět

 Poslat nový kontakt