Pracoviště poskytující péči ve více jazycích

Protože přibývá poptávka po klinikých logopedech, kteří poskytují péči i v jiném než českém jazyce, byl vytvořen seznam těchto odborníků.

Ke stažení je zde