Stalo se...

XXVI. Konference AKL ČR 16.-17.11.2018

XXVI. Konference AKL ČR 16.-17.11.2018

23. 11. 2018

Téma: Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie

Zpráva- Foniatrické dny a konference Neurokognitivní rehabilitace

Zpráva- Foniatrické dny a konference Neurokognitivní rehabilitace

25. 9. 2018

Ve dnech 13.-15. 9.2018 se konal 16. Česko–slovenský foniatrický kongres a XXIX. Dny Evy Sedláčkové a presympósium Umělecký hlas. Kongres byl v krásných prostorách zámku Průhonice a v přilehlém hotelu Floret v Průhonicích u Prahy. Motto kongresu bylo Foniatrie 21. století – Quo vadis?

20. 9. 2018 se uskutečnila první jednodenní konference o neurokognitivní rehabilitaci. Hlavní motto konference bylo "jsme v tom spolu".

Zpráva z III. Klinicko-logopedického sympozia

Zpráva z III. Klinicko-logopedického sympozia

16. 7. 2018

Dne 21. 6. – 22. 6. 2018 se konalo III. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie", přečtěte si zprávu o jeho průběhu.

8. konference Neuropsychiatrického fóra

8. konference Neuropsychiatrického fóra

4. 6. 2018

Koncem dubna se konala 8. konference Neuropsychiatrického fóra v prostorách Francouského institutu v Praze. Více na http://npforum.eu/

2. 4.  Mezinárodní den porozumění autismu

2. 4. Mezinárodní den porozumění autismu

3. 4. 2018

Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění či zvýšení povědomí o autismu. Mnoho společností po celém světě v tento den osvěcuje své budovy modrým světlem a mnoho lidí si váže modrou stužku s cílem symbolicky podpořit vyrovnávání se s autismem. Autismus je nemoc, která se projevuje hned v raném dětství. Touto nemocí trpí v ČR více než 50 000 lidí.  Jeden z mnoha osvětových letáků najdete zde.

Týden mozku 12.-18. 3. 2018

Týden mozku 12.-18. 3. 2018

12. 3. 2018

Další, již 20. ročník cyklu přednášek o nejnovějších trendech ve výzkumu mozku a neurovědách. Logopedie je úzce spjata s neurovědami. Věříme, že zájemci o náš obor si zde najdou mnoho zajímavého - sledujte www.tydenmozku.cz

 

6. 3. DEN LOGOPEDIE

6. 3. DEN LOGOPEDIE

27. 2. 2018

Den Logopedie si připomínáme každého 6. března.  Letos je věnovám tématu Alternativní a augmentativní komunikace. 

info o: II. Klinicko-logopedickém sympoziu

info o: II. Klinicko-logopedickém sympoziu

4. 8. 2017

Dne 16. 6. – 17. 6. 2017 se konalo II. Klinicko-logopedické sympozium s tématem : "Poruchy plynulosti řeči z holistického pohledu."

1. lékařská fakulta UK Praha nám opět dovolila pronajmout nádherné prostory Purkyňova ústavu na Albertově, Praha 2.  Odbornou akci zaštítil děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha v čele s doc. MUDr. Olgou Dlouhou CSc.Sympozium bylo otevřeno všem, kdo má zájem o klinickou logopedii. 

info o: 9. klinicko – logopedické dny, Košice

info o: 9. klinicko – logopedické dny, Košice

20. 7. 2017

Dne 26. – 27. Května 2017 se konaly v Košicích 9. klinicko – logopedické dny při příležitosti 100-ého výročí narození Doc. PhDr. Josefa Lišky, CSc.

XVII. Psychofarmakologické dny - Luhačovice

XVII. Psychofarmakologické dny - Luhačovice

1. 7. 2017

XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017 

letošní motto: „Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?”

 

Zprávy z Evropského Dne logopedie

Zprávy z Evropského Dne logopedie

24. 3. 2017

Evropský den logopedie –  byl založen v roce 2004 v CPLOL, záměrem bylo zvýšit povědomí lidí o profesi klinického logopeda a o komunikačních poruchách a to v celé Evropě. Posláním Evropského Dne logopedie je sdílení znalostí a zkušeností. Každý rok je věnován tento den určitému tématu, je vytvořené  společné motto a všichni mají možnost využít společné materiály.

Komunikace a handicap III- konference HK

21. 3. 2017

Mezinárodní vědecká konference Komunikace a handicap III byla třetí akci, následující po předchozích ročnících v roce 2011 a 2013. Vzhledem k rozsáhlé účasti významných zahraničních odborníků z Velké Británie, Německa, Lotyšska a Polska  lze hovořit o velmi významném odborném impulzu pro oblasti české a slovenské klinické logopedie. 

Kongres IALP 2016 Dublin

26. 2. 2017

21. – 25. 8. 2016 se v  Dublinu konal světový 30. kongres IALP. Zúčastnila se jej aktivně i AKL ČR, kterou reprezentovala PaedDr. Eva Škodová a doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD. Jejich náplní bylo kromě aktivní účasti  i prezentace kandidatury na pořádání světového kongresu IALP v Praze v roce 2022. 

XXIV. Konference AKL ČR z.s.

29. 11. 2016 Mgr. Jana Roubínková, Mgr. Marie Rupcová

Ve dnech 10.–12. 11. 2016 proběhla v Kongresovém a kulturním centru BESEDA v Otrokovicích XXIV. Konference AKL ČR z.s. Program Konference obsahoval kulturní program se společenským večerem a prohlídkou Baťovy vily, odborný program pod názvem Diagnostika v klinické logopedii a volební členské shromáždění.