Stalo se...

Zprávy z Evropského Dne logopedie

Zprávy z Evropského Dne logopedie

24. 3. 2017

Evropský den logopedie –  byl založen v roce 2004 v CPLOL, záměrem bylo zvýšit povědomí lidí o profesi klinického logopeda a o komunikačních poruchách a to v celé Evropě. Posláním Evropského Dne logopedie je sdílení znalostí a zkušeností. Každý rok je věnován tento den určitému tématu, je vytvořené  společné motto a všichni mají možnost využít společné materiály.

Komunikace a handicap III- konference HK

21. 3. 2017

Mezinárodní vědecká konference Komunikace a handicap III byla třetí akci, následující po předchozích ročnících v roce 2011 a 2013. Vzhledem k rozsáhlé účasti významných zahraničních odborníků z Velké Británie, Německa, Lotyšska a Polska  lze hovořit o velmi významném odborném impulzu pro oblasti české a slovenské klinické logopedie. 

Kongres IALP 2016 Dublin

26. 2. 2017

21. – 25. 8. 2016 se v  Dublinu konal světový 30. kongres IALP. Zúčastnila se jej aktivně i AKL ČR, kterou reprezentovala PaedDr. Eva Škodová a doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD. Jejich náplní bylo kromě aktivní účasti  i prezentace kandidatury na pořádání světového kongresu IALP v Praze v roce 2022. 

XXIV. Konference AKL ČR z.s.

29. 11. 2016 Mgr. Jana Roubínková, Mgr. Marie Rupcová

Ve dnech 10.–12. 11. 2016 proběhla v Kongresovém a kulturním centru BESEDA v Otrokovicích XXIV. Konference AKL ČR z.s. Program Konference obsahoval kulturní program se společenským večerem a prohlídkou Baťovy vily, odborný program pod názvem Diagnostika v klinické logopedii a volební členské shromáždění.