Zpráva z konferencí

Zpráva z konferencí

Informace o proběhlých jarních konferencích.


Vážené kolegyně a kolegové,

 

21-22.6.2019 se uskutečnilo 4. klinicko-logopedické sympozium. Téma: Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie. Děkujeme všem přítomným účastníkům.

Děkujeme všem ochotným kolegyním nejen z Foniatrické kliniky za dobrovolnou pomoc.

Všem přednášejícím děkujeme za vysokou kvalitu odborných sdělení.

 

Na webu sympozia si můžete prohlídnout fotografie z letošního ročníku:

https://www.logopedickesympozium.cz/fotogalerie/

 

v liště HISTORIE si můžete stáhnout Sborník, neúplný Seznam terapeutů a Přednášky kolegyně I. Bajtlerové:

https://www.logopedickesympozium.cz/historie/

 

můžete se podívat na web vystavovatelů:

https://www.logopedickesympozium.cz/vystavovatele/

 

Za organizační tým Bára Richtrová

 

 

28. - 29.6.2019 se uskutečnila IV. Mezinárodní konference kreativních terapií SPACE FOR ART THERAPEIS 2019.

Oblast klinické logopedie a foniatrie se expresivním terapeutům přiblížila skrze dva workshopy:

Bára Richtrová: Když má dítě strach mluvit!

MUDr. Martin Kučera: ALIKVOTNÍ/PŘEFUKOVÁ PÍŠŤALA „KONCOVKA V REHABILITACI PORUCH KOMUNIKACE – TECHNIKA DIREKTIVNĚ VEDENÉ MUZIKOTERAPIE (postura, dech, hlas, řeč, sluch)

Více informací na: http://www.spaceforarttherapies.cz/

 

 

 

 

6. - 7. 7. 2019 se uskutečnilo Mezinárodní sympozium Práce v hliněném poli®. Mezi hlavní řečníky patřil zakladatel metody prof. Heinz Deuser (www.tonfeld.de) a velmi zkušená terapeutka a výzkumnice Cornelia Elbrecht BA. MA. (Art Ed), AthR. SEP. - autorka knihy Trauma Healing at the Clay Field a zakladatelka Institut for Senzorimotor Art Therapy (www.senzorimotorarttherapy.com)

Aktivní účast měla Bára Richtrová, která představila celostní práci klinického logopeda i s využitím výše zmíněné metody, skze kazuistiku týkající se kombinované vývojové poruchy řeči. A prezentovala  POSTER  - práce v Hliněném poli® a elektivní mutismus.

Více informací na: http://www.symposium.site/

 

 

 

 

12. 7. 2019

Zpět