Moderátor kurzu

Moderátor kurzu

Zajišťuje:

  • bezproblémový chod celého kurzu
  • prostorové a technické vybavení
  • občerstvení – teplé a studené nápoje, drobná svačina nebo ovoce, catering  je 50 Kč/ 1 osoba / 1 den kurzu (nutno schovat k proplacení všechny účtenky)
  • prezenci frekventantů
  • představení přednášejících, případně s nimi sepíše dohody
  • po skončení kurzu odevzdání Osvědčení o absolvování kurzu frekventantům
  • po skončení kurzu odevzdání vyúčtování občerstvení, jména přednášejících i s tituly a příp. i počty vyučovacích hodin (u nových kurzů) na sekretariát AKL ČR

Honoráře

  • moderátor, který je zároveň jediným lektorem kurzu na stejném pracovišti, kde se kurz odehrává, dostane dle mzdového předpisu AKL ČR proplaceno max. 1 hodinu (za 2 dny)
  • moderátor, který není lektorem kurzu a je stejného pracoviště nebo je z jiného pracoviště, dostane dle mzdového předpisu AKL ČR proplaceno max. 2 hodiny (za 2 dny)