Pořadníky na kurzy pořádané AKL ČR

Pravidla

  • Při velkém zájmu o kurz bude možné se zapsat do pořadníku - přihlášení do pořadníku na webu
  • Primárně se budou tvořit pořadníky pro kurzy Specializační přípravy, na další kurzy AKL pak dle zájmu.
  • Tento pořadník pak bude platit pro následující kurz, bude viset na stránkách akl- Vzdělávání - Pořadníky na kurzy
  • Před kurzem (cca 1-2 měs.) budou zájemci osloveni, zda jejich zájem platí a mohou se v daném termínu zúčastnit.
  • Pokud bude někomu těsně před atestací chybět základní kurz, který bude obsazený, bude proti mladším kolegům upřednostněn.
  • Kurzy budou dle pořadníku (dle zájmu o kurz) pak pořádány častěji nebo pro větší počet zájemců.
  • Pro kurzy, které pořádá jiný subjekt než AKL, pořadníky nejsou sestavovány, vše si řídí organizátor akce sám.
  • V případných sporných situacích má konečné rozhodující slovo Rada AKL

Pořadník – Diagnostika jazykového vývoje

Přihlášení pro členy AKL:
pro registraci se musíte přihlásit do systému
Volná místa: -4
max. počet účastníků: 64
(garantováno prvních 60 registrací,
další 4 jsou náhradníci)

Tento odborný kurz je určen pro kolegy, kteří mají absolvovaný test po kmeni a atestované!!!, zaměřený na diagnostickou baterii doc. Smolíka.
Garance odborné úrovně:  doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Přednášející: PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

Pořadník – Afaziologie A – Základy klinické afaziologie

Přihlášení pro členy AKL:
pro registraci se musíte přihlásit do systému
Volná místa: -9
max. počet účastníků: 14
(garantováno prvních 10 registrací,
další 4 jsou náhradníci)

Odborný kurz základní, povinný pro předatestační přípravu.
Garance odborné úrovně:  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Přednášející: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD; PhDr. Milena Košťálová
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

Balbuties

Přihlášení pro členy AKL:
pro registraci se musíte přihlásit do systému
Volná místa: -9
max. počet účastníků: 74
(garantováno prvních 70 registrací,
další 4 jsou náhradníci)

Odborný kurz základní, povinný pro předatestační přípravu.
Přednášející: Mgr. Jan Dezort

Pořadník – Klinická neurologie pro klinické logopedy

Přihlášení pro členy AKL:
pro registraci se musíte přihlásit do systému
Volná místa: 0
max. počet účastníků: 22
(garantováno prvních 18 registrací,
další 4 jsou náhradníci)

Odborný kurz základní, povinný pro předatestační přípravu.
Garance odborné úrovně: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
Přednášející: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA; prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA; PhDr. Milena Košťálová

Pořadník – Získané dysartrie

Přihlášení pro členy AKL:
pro registraci se musíte přihlásit do systému
Volná místa: 0
max. počet účastníků: 75
(garantováno prvních 71 registrací,
další 4 jsou náhradníci)

Odborný kurz základní, povinný pro předatestační přípravu.
Garance odborné úrovně: Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.
Přednášející: MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D Mgr. Tereza Lištvanová Mgr. Eva Baborová Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. Mgr. Martin Srp