Přehled kurzů organizovaných AKL ČR v rámci specializační přípravy i celoživotního vzdělávání

Níže uvedená tabulka podává orientační přehled kurzů, které pořádá AKL ČR. Kliknutím na název kurzu se dostanete k bližšímu popisu daného kurzu, který se většinou každoročně opakuje (některé kurzy i dvakrát ročně). Některé z těchto kurzů již proběhly a nový termín se teprve chystá. Aktuální termíny pořádaných kurzů jsou vypsány na stránkách Specializační příprava a Celoživotní vzdělávání.

Kurzy specializační přípravy

Název kurzu Typ kurzu Lektoři
VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Mgr. Kateřina Lísalová
PaedDr. Eva Škodová
VADY A PORUCHY SLUCHU

Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu

MUDr. Ivan Jedlička
Mgr. Jitka Holmanová
DYSLALIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
PaedDr. Eva Škodová
Mgr. Jitka Mercelová
Mgr. Renata Mrozková
Mgr. Regina Kudelová
Mgr. Barbora Froňková
VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
PaedDr. Eva Škodová
Mgr. Tereza Prudilová
PhDr. et Mgr. Lenka Vacková
Mgr. Klára Anghelescu
AFÁZIE I Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prim. PaedDr. Miloslava Čecháčková
doc. MUDr. Vlachová, CSc.
AFÁZIE II Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prim. PaedDr. Miloslava Čecháčková
prim. MUDr Petr Konečný, PhD.
PALATOLALIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Jindřich Fišer
PaedDr. Eva Škodová,
Mgr. Tereza Prudilová
HLAS Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
MUDr. Libor Černý
INCIPIENTNÍ KOKTAVOST - A Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Mgr. Hana Laciková, PhD.
FIXOVANÁ KOKTAVOST - B Odborný kurz - pokračovací
Podmínka účasti: Absolvování kurzu A-Incipientní koktavost
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Mgr. Hana Laciková, PhD.
CHRONICKÁ KOKTAVOST - C Odborný kurz - pokračovací
Podmínka účasti: Absolvování kurzu A-Incipientní koktavost a B - Fixovaná koktavost.
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Mgr. Anna Škrabáková
KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
PhDr. Milena Košťálová
AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Afaziologie A – Základy klinické afaziologie
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
Podmínka účasti: Absolvování kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
DYSARTRIE * (viz Poznámka) Odborný kurz základní,
povinný pro předatestační přípravu
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Mgr. Ivana Herejková

Poznámka: Povinný jeden z označených (*).

Kurzy celoživotního vzdělávání

Název kurzu Typ kurzu Lektoři
DEMENCE - KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY Odborný kurz – pro atestované a pro zaměstnance ze specializovaných pracovišť prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
PaedDr. Jana Marková, PhD.
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.
PhDr. Milena Košťálová
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová
ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA  II. Odborný kurz - pro atestované Mgr. Romana Straussová
KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Odborný kurz - pro atestované Mgr. Alžběta Kryštofová , Bc. Lenka Kučerová
TERAPIE KOKTAVOSTI U STARŠÍCH DĚTÍ , MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH Odborný kurz - pro atestované Kristen Richardt
TRACHEOSTOMIE A POLYKÁNÍ Odborný kurz - pro atestované Mudr. Michal Černý