Postgraduální vzdělávání

Vzdělávání v klinické logopedii :

Oblast vzdělávání v klinické logopedie je zaštítěná 3 základními institucemi – Ministerstnem zdravotnictví ČR (MZ ČR),  Institutem prostgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a  AKL ČR. Prosím respektujte tuto hierarchii a potřebné informace hledejte u konkrétního subjektu.

Základní předpis: zákon č. 201/2017 Sb.

Přihlášení do Asociace klinických logopedů  ČR :

  • možno okamžitě po nástupu do zaměstnání na pozici logoped ve zdravotnickém zařízení,
  • prostřednictvím webu AKL ČR, záložka „Homepage“, stránka Přihláška ke členství v AKL ČR
  • administruje kancelář AKL ČR, pí. Nováková,
  • po přidělení ID a zaplacení členského příspěvku  je možné se hlásit na odborné kurzy specializačního vzdělávání, do Indexu budou, na základě  osvědčení o absolvování, dopsány po jeho vydání (dopisuje člen Rady AKL ČR pro vzdělávání).

Při nejasnostech ohledně postgraduálního vzdělávání se můžete obrátit na kolegyni pověřenou oblastí vzdělávání - Mgr. Gabrielu Solnou

(PaedDr. Eva Škodová – je kontaktní osobou pro IPVZ)