DYSARTRIE

Základní kurz, povinný pro předatestační přípravu 
Přiděleno kreditů: 8
15 učebních hodin

Přednášející:

 • Mgr. Hana Růžičková
 • Ph.D. Doc. MUDr. Jiří Klempíř
 •  Ph.D Mgr. Tereza Lištvanová
 • Mgr. Eva Baborová
 • Mgr. Martin Srp
 1800
 Velká posluchárna Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2

Obsah

 • Neuroanatomie (3 hodiny)
 • Syndromologie dysartrií 1.část -  centrální a bulbární dysartrie (1 hodina) 
 • Syndromologie dysartrií 2. část -  ataktická a extrapyramidové dysartrie (1 hodina) *
 • Diagnostika dysartrií a diferenciální diagnostika ucelený souhrn a rozlišení specificikých a nespecifických příznaků jednotlivých typů dysartrií (3 hodiny)
 • Praktická část - seminář 

-- Praktická možnost vyzkoušet si diagnostiku a návrh terapie v přímém kontaktu s ambulantními pacienty. (2 hodiny)  *

 • Terapeutické postupy u dysartrií 1. část

--teoretické principy logopedické terapie a ověřování efektivity (1 hodina) 

 • dechová rehabilitace z pohledu fyzioterapeuta (1 hodina)
 • Terapeutické postupy u dysartrií 2. část

--dechová a hlasová terapie z pohledu logopeda cvičení prozodie, prvky alternativní a augmentativní komunikace (2 hodiny) *

 • Praktická část – videokazuistiky (1 hodina)

Zpět