VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE

Odborný kurz - základní, povinný pro předatestační přípravu
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PaedDr. Eva Škodová
14-15 učebních hodin

 1400,- Kč. Materiály jsou v ceně kurzu.
 Posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Garance odborné úrovně:
PaedDr. Eva Škodová

Přednášející:

 • Doc.MUDr.Olga Dlouhá, CSc.   Přednostka Foniatrické kliniky  .LF UK a VFN Praha
 • PaedDr.Eva Škodová                  Foniatrická klinika .LF UK a VFN Praha
 • Mgr.Tereza Hladilová                  Foniatrická klinika .LF UK a VFN Praha
 • PhDr. et Mgr. Lenka Vacková   NZZ - Klinická logopedie, Olomouc
 • Mgr.Klára Ludvíková                NZZ – Klinická logopedie, Praha 2

Obsah:

Pátek   14.00 – 20.00 

 • Doc.MUDr.Olga Dlouhá, CSc.                                                                       

Anatomie a fyziologie struktur a procesů v CNS, které se podílejí na vývoji a realizaci  1 hod

Poruchy vývoje řeči – vývojová dysfázie  1 hod

Hodnocení efektu edukace řeči pomocí testu fonematického sluchu a dichotických testů   1 hod

 • PaedDr.Eva Škodová

Vývoj řeči , zvláštnosti vývoje řeči a vývoje artikulace u dětí s vývojovou dysfázií   1 hod

Logopedická diagnostika a diferenciální diagnostikavývojových poruch řeči 1hod

 • Mgr.Klára Ludvíková

Tréning jazykových  schopností podle Elkonina                                       1 hod

Sobota  8.00 – 17.00

 • Mgr.Tereza Hladilová

Kolektivní program pro děti s vývojovou dysfázií  (+ videoukázky ) 3 hod

 • PhDr.et Mgr. Lenka Vacková

Kresba a její vyhodnocení                                          2 hod

 • Mgr.Tereza Hladilová, PaedDr.Eva Škodová

Pomůcky a jejich využití – výstava, praktické ukázky    1 hod

 • PaedDr.Eva Škodová                                                      3 hod

Vývojová dysfázie – principy terapie při rozvoji řeči

Vývojová dysfázie v kombinaci (ADHD, Palatolalie, Balbuties)                                              

Zpracování  verbálních informací u dětí s vývojovou dysfázií ve školním věku

Prognóza uplatnění dětí s vývojovou dysfázií  (studie)

Videoukázky pacientů s těžší poruchou v dětském i dospělém věku (časosběr)

 

 

108

Zpět