VADY A PORUCHY SLUCHU

Základní kurz, povinný pro předatestační přípravu
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PaedDr. Eva Škodová
14 učebních hodin

 1200,- Materiály jsou v ceně kurzu
 Foniatrické odd. FN Motol, U Mrázovky 15, Praha 5-Malvazinky

Garance odborné úrovně:
Mgr. J. Holmanová

Obsah:

Pátek

  • 14-15:30 : Anatomie a fysiologie sluchového ústrojí. Základy akustiky.
  • 15:45-17:15 Sluchové vady – rozdělení, etiologie, diagnostika, možnosti léčby.
  • 17:30-19:00 Korekce sluchových vad sluchadly.
  • Základní informace o kochleárních implantátech.

sobota

  • 8,30-10,00 (2h)  Rehabilitace sluchově postižených dětí se sluchadly
  • 10,15-11,45 (2h) Děti nedoslýchavé a ohluchlé
  • 30 min oběd
  • 12,15 - 13,45 (2h) Kochleární implantace historie, výběr kandidátů, rehabilitace před implantací, implantační systémy.
  • 14,00-15,30 (2h) Rehabilitace po implantaci, rehabilitace dospělých, novinky.
104

Zpět