KLINICKO-LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA U DĚTÍ

Odborný kurz - základní | Volitelný ve specializační průpravě
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Lucie Zapletalová
14 učebních hodin


Přednášející:
PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ústí nad Labem
Mgr. Lucie Zapletalová, Ústí nad Labem

Obsah:

  • Význam, možnosti a úskalí diagnostiky u dětí
  • PMV dítěte se zaměřením na období od předškolního věku po adolescenci, vývojové milníky
  • Úvod do neurovývojových poruch
  • Podrobné seznámení s dostupnými diagnostickými materiály pro klinickou diagnostiku 
  • Praktická část – přímé ukázky, praktický „výcvik“
  • Diferenciální diagnostika
  • Hodnocení výsledků vyšetření, diagnostické úvahy a závěry, zpracování výsledků, zpráva z vyšetření
  • Kolokvium, supervize

Zpět