NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
14 učebních hodin

 1600,- Kč
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Garance odborné úrovně:
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Přednášející:
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:

  • Teoretický úvod  1h
  • Symptomy, klasifikace 1h
  • Diagnostika  2h
  • Diferenciální diagnostika a terapie anartrie/dysartrie spastické, chabé, hypokinetické, hyperkinetické 3h
  • Apraxie řečové, apraxie orální, apraxie konstrukční, fatických poruch a příbuzných deficitů (agnozie, delirium,…)  3h
  • Analýza videoukázek 1h
  • Přehled a ukázky vyšetřovacích a diagnostických (Test 3F dysartrický profil) a terapeutických postupů (Individuální slovník AZ).  3h

Doporučeno:
Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

100

Zpět