AFAZIOLOGIE B - KOGNITIVNĚ-NEUROPSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
14 učebních hodin

 1600,- Kč
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Garance odborné úrovně:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Přednášející:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:

 • Kognitivně neuropsychologický přístup a jeho aplikace v intervenci afázie, alexie, agrafie 2h
 • Teoretický kognitivně neuropsychologický model jazykových funkcí 2h
 • Kognitivně-neuropsychologická analýza deficitů 2h
 • Přehled vyšetřovacích technik a symptomů narušení 1h
 • Administrace Vyšetření fatických funkcí (VFF) 2h
 • Praktický nácvik diagnostiky i využití terapeutických technik při terapii afázie, alexie, agrafie 2h
 • Videoukázky 1h
 • Terapeutické postupy při poruchách porozumění - KN Přístup. 0,5
 • Terapeutické postupy při poruchách produkce slov - KN Přístup. 0,5 
 • Terapeutické postupy při poruchách čtení slov - KN Přístup. 0,5
 • Terapeutické postupy při poruchách psaní slov - KN Přístup 0,5

Doporučeno:
Tištěný materiál není v ceně kurzu - objednávky /e-mail: sekretariat@aklcr.cz –  Sekretariát AKL ČR, Rumunská1, Praha 2,  "Diagnostika a terapie afázie, alexie agrafie" Cséfalvay, Košťálová, Klimešová, cena 1000 Kč.

Doporučeno:
Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

99

Zpět