Vytvoření pracovní skupiny na základě pořadu Infiltrace- Obchod s nadějí

Vytvoření pracovní skupiny na základě pořadu Infiltrace- Obchod s nadějí

iformace o vytvoření pracovní skupiny na základě odvysílaného pořadu Infiltrace-Obchod s nadějí na ČT1


Vytvoření odborné pracovní skupiny

 

Na základě odvysílaného pořadu Infiltrace-Obchod s nadějí se AKL ČR domluvila s odbornými společnostmi v rámci ČLK JEP (dětská psychiatrie, pediatrie, klin. psychologie, neurologie, praktické lékařství)  a výsledkem je vytvoření odborné pracovní skupiny, která bude při vládním výboru MZČR koordinovat péči o pacienty s PAS, ADHD, aj. neurovývojovými poruchami.

Jmenovaní zástupci jednotlivých odborných společností (za AKL ČR je jmenovaná PhDr.Romana Straussová, Ph.D) vytvořili dopis pro ombudsmana a také pro vedení ČT (viz příloha).

 Za Radu AKL zapsala Irena Cudlínová

Přílohy

18. 5. 2021

Zpět