AFAZIOLOGIE A - ZÁKLADY KLINICKÉ AFAZIOLOGIE

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
Doporučeno: Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
14 učebních hodin

 1600,- Kč
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Garance odborné úrovně:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Přednášející:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D., Katedra logopedie PdF UK Bratislava
PhDr. Milena Košťálová, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Obsah:

  • Teoretický úvod, symptomy, syndromy, klasifikace afázií  – 2h
  • Bostonská klasifikace, klinický obraz afázie, diagnostika, diferenciální diagnostika 2h
  • Klinické vyšetření afázie, přehled diagnostických postupů 2h
  • nácvik použití – The Mississippi Aphasia Screening Test - česká verze (MASTcz) 1h
  • Dotazník funkcionální komunikace (DFK) 1h
  • Přehled a ukázky terapeutických přístupů při afázii, alexii, agrafii v jednotlivých fázích onemocnění, (vysoce automatizované formy VAF) zaměření na specifické deficity, pragmaticky orientované přístupy, konverzační analýza a trénink 2h
  • Formy práce – individuální a skupinová, efektivita terapie 2h
  • Vedení logopedické intervence, videoukázky, zpracování zprávy z logopedické intervence. 1h
  • Praktická aplikace získaných poznatků při cvičení. 1h

Doporučeno:
Absolutorium kurzu Klinická neurologie pro klinické logopedy

98

Zpět