Strukturální patologie ORF oblasti

Odborný kurz - základní, povinný
Přiděleno kreditů: 8
14 učebních hodin

 1500,- Kč.
 Posluchárna Foniatrické kliniky VFN a 1.LF UK Praha, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Přednášející:

MUDr. Jindřich Fišer             foniatr, priv.ambulance foniatrie  Praha 4,   Klinika plastické chirurgie FNKV Praha

MUDr. Jiří Borský, Ph.D.  plastický chirurg, Praha

Mgr. Tereza  Hladilová       klinická logopedka,    Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Mgr. Michaela Chotěborová   klinická logopedka,    Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha 

Obsah:

Náplň kurzu:

·        Rozštěpové vady obličeje a orofaciální oblasti, vznik odchylek vývoje řeči.

·        Zvláštnosti vývoje řeči u dětí s rozštěpem orofaciální oblasti, palatolalie.

·        Multioborová péče. Plastická chirurgie, foniatrie. Logopedická diagnostika. Předoperační a pooperační logopedická péče.

·        Logopedická péče o děti s rozštěpy v raném věku – péče po narození, instruktáž rodičů, harmonogram operací (co, kdy, proč…). Masáže rtu, patra, dechová cvičení a cvičení na zlepšení funkce velofaryngeálního uzávěru, úprava artikulace u dětí s rozštěpy.

·        Sekundární péče o nemocné s rozštěpem ve vztahu k rozvoji komunikačních schopností.

·        Syndromy spojené s rozštěpem v orofaciální oblasti.

·        Videoukázky, kazuistiky.

Účastníkům kurzu bude také představena současná literatura k tématu + další materiály ke studiu. Ukázka pomůcek a nejčastěji využívaných her.

111

Zpět