Kurz Balbuties A, B

kurz odborný kurz - základní

 1 300,- Kč
 Třešňová 330/2, 621 00 Brno-Medlánky. Kavárna OMNI

Moderátor: Mgr. Jan Dezort

Přednášející: Mgr. Jan Dezort

Obsah kurzu A:

Kurz je navržen jako základní, kde je ukázán vývoj práce s balbutiky.  Dříve získané znalosti jsou probírány v celkových souvislostech.

Kurz klade důraz na komplexnost diagnosticko-terapeutické části jako procesu ovlivnující celou osobnost balbutika a zahrnuje i vzájemnou interakci s jeho okolím. 

Budou zde prezentovány

  • poslední výzkumy z oboru a možné budoucí směřování balbutologie
  • současně nejužívanějšími terapeutické postupy vycházející z modelů fluency shaping a stuttering modification 
  • praktický nácvik dovedností

po absolvování kurzu A, je možné navázat na kurz B

Obsah kurzu B:

Rozšíření kurzu o praktický nácvik dovedností – součástí kurzu bude nácvik nejrozšířenějších současných terapeutických postupů, prezentace vlastních dovedností v terénu a přímá práce s klienty.

 

1. dg. rozvaha u předškolních dětí, dospívajících a dospělých

    a) předvedení dostupných dg. materiálů

    b) rizika a omezení užitých diagnostických nástrojů -

    c) volba terapeutického plánu a terapeutického postupu

2. Praktický nácvik terapeutických technik a postupů

     a) rizika a limity terapeutických postupů

     b) limity a omezení terapeuta

Místo: Třešňová 330/2, 621 00 Brno-Medlánky. Kavárna OMNI, https://www.omnibrno.cz/kontakt/

Materiály: budou zaslány elektronicky, příp. na místě

 

1867

17. 8. 2021

Zpět