Kurz Laheyovej model vývinu reči

kurz pro atestované - celoživotní vzdělávání

 1700,- Kč
 FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L (výšková budova) 10 patro, posluchárna ORL

Odborný kurz -  celoživotní vzdělávání, pro atestované

Přednášející: Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, Ph.D., Mgr. Olga Tokárová, Ph.D.

Přiděleno kreditů: 8

délka: 14 učebních hodin

Místo konání:  FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L (výšková budova) 10 patro, posluchárna ORL

 

Obsah:        A) Teoretické východiská Laheyovej metódy – slovenský výskum a adaptácia 

                        -        Základné informácie o procese adaptácie pre slovensky hovoriace deti

                        B) Predstavenie spôsobu administrácie u detí na rôznej úrovni jazykových schopností                              

                               od nehovoriacich detí na úrovni prekurzorov až po úroveň súvetí

                        -        Prekurzory

                        -        Jednoslovné prehovory

                        -        Dvojslovné kombinácie

                        -        Jednoduché vety

                        -        Rozvité vety

                        -        Súvetia 

                       Interpretácia záverov vyšetrenia, kvalitatívne hodnotenie

                       Hodnotenie – „test“ pre účastníkov kurzu

 

13. 9. 2021

Zpět