KLINICKÁ NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY

Odborný kurz - základní | Specializační průprava
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
14 učebních hodin

 1600,- Kč
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Garance odborné úrovně:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

Přednášející:
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
PhDr. Milena Košťálová

Obsah:

 • Celkové zaměření - základní anatomické a funkční aspekty řeči a dalších příbuzných korových (symbolických) funkcí a jejich poruchy z hlediska klinické manifestace, diagnostiky a vztahu k dalším projevům neurologických onemocnění.   1h
 • Hierarchie funkcí v nervovém systému. Mozkové laloky. Lokalizace korových funkcí. 1h 
 • Artikulace a fonace. Základy anatomie a funkce. Dysartrie a dysfonie - klasifikace, příklady. 1h
 • Zrak. Základy anatomie a funkce zrakové dráhy. Základní typy zrakových poruch, jejich diagnostika. 1h
 • Vědomí a jeho poruchy. 1h
 • Symptomy a syndromy afázií dle Bostonské klasifikace a jejich lokalizace. 2h
 • Další korové (symbolické) poruchy lokalizované převážně v dominantní hemisféře - čtení, psaní, počítání, praxe. 1h
 • Základní terminologie symptomů a syndromů v neurologii. 1h
 • Poruchy nedominantní (pravé) hemisféry. 1h
 • Cévní mozkové příhody - klasifikace, etiopatogeneze, cévní mozková teritoria. 1h
 • Cévní mozkové příhody - přehled současné diagnostiky a léčby (ve vztahu k poruchám řeči). 1h
 • Ostatní neurologická onemocnění manifestující se poruchami řeči (Alzheimerova choroba a další demence, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza a další). 2h

Další informace:
Tištěný materiál v ceně kurzu.

97

Zpět