TRACHEOSTOMIE A POLYKÁNÍ

Odborný kurz – pro atestované
Přiděleno kreditů: 4
Moderátor: PhDr. Milena Košťálová
4 x 45 minut
UPOZORNĚNÍ: Maximální počet účastníků (30) je již téměř naplněn, počet zbývajících míst je uveden rámečku u tohoto kurzu (garantováno prvních 6 registrací, další 4 jsou náhradníci). Přihlašujte se prosím co nejdříve, chcete-li si zajistit místo.

 22. 5. 2014, 14:00  —  22. 5. 2014, 18:00
 800,- Kč (Kurz podpořen projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012.)
 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, lůžkový trakt, posluchárna 12 p.

Garance odborné úrovně:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

Přednášející:
MUDr. Michal Černý, Ph.D.

Anotace:
Provedení tracheostomie je častým úkonem indikovaným pro obstrukci dýchacích cest, umělou plicní ventilaci přesahující 7 - 10 dnů a pro elektivní zajištění dýchacích cest bez nutnosti umělé plicní ventilace (porucha vědomí, toaleta dýchacích cest, tumory hltanu, hrtanu, štítné žlázy, radioterapie atd.). Tracheostomie zvyšuje morbiditu pacienta, přináší možná rizika a komplikace, z nichž jednou je také souvislost s dysfagií. Přítomnost tracheostomie a zavedená tracheostomická kanyla se na dysfagii může podílet omezením hybnosti hrtanu, ovlivněním subglotického tlaku, narušením senzitivity hrtanu. Zejména aspirace stravy a tekutin a rozvoj aspirační bronchopneumonie může výrazně zvýšit mortalitu pacienta či zhoršit kvalitu jeho života.

Cíl:
Uvést indikace k zajištění dýchacích cest a metody provedení, přehled používaných tracheostomických kanyl a jejich indikace a kontraindikace u pacientů s dysfagií.

Program kurzu:

  • Uvedení do problematiky
  • Tracheostomie a polykání - typy tracheostomických kanyl
  • Vztah tracheostomie k polykání a fonaci
  • Kazuistiky
  • Praktické ukázky - diskuze

Číslo kurzu:
3 CRV 2014 15

17. 4. 2014

Zpět