KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Inovační kurz - pro atestované
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: Mgr. Jitka Mercelová
12 učebních hodin
UPOZORNĚNÍ: Přednostně pro klinické logopedy s atestací.

 13. 3. 2015, 12:00  —  14. 3. 2015, 15:00
 1600 Kč
 ORE-institut, o.p.s., Dolní náměstí 194/7, 772 00 Olomouc

Garance odborné úrovně

PaedDr. Eva Škodová

Přednášející

 • Mgr. Alžběta Kryštofová:
  • klinická logopedka
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Olomouc
  • Odborný léčebný ústav, Moravský Beroun
 • Bc. Lenka Kučerová:
  • lektorka znakového jazyka
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Olomouc
  • Základní škola pro sluchově postižené, Olomouc

Obsah

Pátek 13. března (12:00 - 18:00)

 • Mgr. Alžběta Kryštofová:
  • Teoretická část: specifika komunikace osob se sluchovým postižením, znakový jazyk a odezírání
  • Praktická část: nácvik odezírání
 • Bc. Lenka Kučerová:
  • Praktická část: znakový jazyk: specifika ZJ, gramatika ZJ, osvojení základních pojmů.

Sobota 14. března 2015 (9:00 - 15:00)

 • Bc. Lenka Kučerová:
  • Praktická část: znakový jazyk: procvičení základních pojmů a frází, krátký dialog
 • Mgr. Alžběta Kryštofová:
  • Teoretická část: Ostatní komunikační systémy využitelné u osob se sluchovým postižením, možnosti využití znakového jazyka u jiných postižení – vývojová dysfázie, poruchy autistického spektra, mentální retardace, kombinované vady (kazuistika dítěte s CHRAGE syndromem). Komunikace osob s hluchoslepotou a kombinovanými vadami.
  • Praktická část: Rozbor videonahrávek komunikačních interakcí dítěte v rodině ovlivněných sluchovým postižením

Osvědčení

3 2015 08+ID

11. 2. 2015

Zpět