TERAPIE KOKTAVOSTI U STARŠÍCH DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

Inovační kurz - pro atestované
Přiděleno kreditů: 12
Moderátor: Mgr. Jitka Mercelová
16 učebních hodin
Termín: pátek 24. 4. 2015 od 9.00 hod do 17.00 hod, sobota 25. 4. 2015 od 9.00 hod do 17.00 hod
UPOZORNĚNÍ: Přednostně pro klinické logopedy s atestací.

 24. 4. 2015, 9:00  —  25. 4. 2015, 17:00
 2700 Kč. Materiály (v českém jazyce) jsou v ceně kurzu.
 1. LF UK, U Nemocnice 497/4, Praha 2

Přednášející:
Kristen Richardt, diplomovaná řečová terapeutka

Organizační poznámka:
Seminář je konsekutivně tlumočen do češtiny, zajistí Mgr. Michaela Voldřichová.

Obsah:

Součástí kurzu jsou praktické ukázky práce s klienty.Zvláštní pozornost je věnována psychosociální problematice koktavosti. Během kurzu bude představen obsáhlý koncept práce s balbuties, tzv.bonnský model (podle místa vypracování této metodiky - Bonn, Německo). V tomto modelu se s klienty pracuje ve stacionáři. Důraz je kladen na odbourání psychosociální problematiky doprovázející koktavost a na nácvik modifikačních technik a technik Fluency Shaping. Důležité je především zaměření na přenos naučených technik do běžné řeči. Výuku jednotlivých technik účastníci kurzu shlédnou jednak na podrobných videoukázkách, jednak si je mohou v dostatečné míře také vyzkoušet v praktických cvičeních.

Osvědčení:
3 2015 11+ID

25. 2. 2015

Zpět