ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I

Odborný kurz - pro atestované
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: Mgr. Jitka Mercelová
10 učebních hodin
UPOZORNĚNÍ: Přednostně pro klinické logopedy s atestací.

 17. 4. 2015, 14:00  —  18. 4. 2015, 14:00
 1500 Kč
 Posluchárna foniatrické kliniky, Žitná 24, 120 00 Praha 2

Garance odborné úrovně:
PaedDr. Eva Škodová

Přednášející:
Mgr. Romana Straussová

Obsah:

  • Oblasti selhání a symptomatika poruch autistického spektra – PAS. Seznámení se screeningovou metodou pro děti do 6 let CARS (The Childhood Autism Rating Scale)
  • Problematika vývojové dysfázie a PAS
  • Rozumění řeči a pasivní slovní zásoba
  • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS

Osvědčení:
3 2015 12+ID

Ke stažení

25. 2. 2015

Zpět