VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII

Odborný kurz - základní, povinný
Přiděleno kreditů: 8
Moderátor: PaedDr. Eva Škodová
14 učebních hodin

 1 400,- Kč, část materiálů v ceně kurzu. Autorské testy se kupují u prodejců.
 Rumunská 1, Praha 2

Garance odborné úrovně:
PaedDr. Eva Škodová

Přednášející:   Mgr.Kateřina Lísalová, PaedDr.Eva Škodová

Obsah:

Mgr.Kateřina Lísalová:                                          3 hodiny  ( pátek)

Přehled screeningových testů, přehled komplexních testů řečově jazykových poruch u dospělých osob. Token test - praktická ukázka

Diagnostika narušených kognitivních funkcí. Přehled krátkých kognitivních testů. Clock test, Addenbrookský kognitivní test

Diagnostika zrakově prostorových deficitů a vizuálně gnostických funkcí

PaedDr.Eva Škodová                                             2 hodiny ( pátek)

 • Standardizované  x  nestandardizované testy, orientačně  možná hodnocení, normy

  Vyšetření laterality  (standardizovaný test , Žlab-Matějček )

  Vyšetření  jazykového citu (standardizovaný test ) Žlab

  Vyšetření souborem specifických zkoušek (standardizovaný test )  Žlab

  Test zrakového vnímání – nestandardizovaný  - Fröstigová

   

  VYŠETŘOVACÍ  TESTY, které jsou uvedeny v Sazebníku zdravot.výkonů  ( sobota  8-9 hodin teorie + praxe)

  Praktický zácvik aplikace diagnostických technik.

 • Test jemné motoriky dle Ozeretzkého          ( nestandardizovaný )                      
 • Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta  ( nestandardizovaný)
 • Test 3 F  ( Hedánek – Roubíčková ) – standardizovaný  ( Lísalová )
 • Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí Škodová- Michek -Moravcová - standardizovaný
 • Heidelberský test vývoje řeči ( H.S.E.T.) ( nestandardizovaný pro český jazyk)
 • Další novější  testy, užívané v klinické logopedii zvl.k diagnostice vývojových poruch řeči

Poznámky:
S sebou:

 • sadu barevných geometrických tvarů pro Token test,
 • krabičku zápalek, malé klubíčko, drobné mince, balíček karet.
114

Zpět