Výrobci a prodejci pomůcek: Klinická neurologie - část obecná

Postgraduálně zaměřená učebnice, tvoří první ze dvou plánovaných částí, zpracovávající obecnou neurologii. Tento pojem je zde pojat v plné šíři, takže mimo standardních kapitol zabývajících se obecnou symptomatologií a syndromologií včetně vyšetřovacích postupů a popisy základních laboratorních vyšetřovacích metod je zde relativně mnoho prostoru věnováno morfologickému a fyziologickému základu oboru. Nalezneme zde i speciální kapitoly věnované vývojové neurologii, neurogenetice, neuroimunologii, klinické neuropsychologii, základům neurofarmakologie, akutním stavům v neurologii, poruchám vědomí, poruchám řeči a vyšších korových funkcí. (980 stran)


Nakladatelství Triton, s.r.o.
ISBN: 978-80-7387-157-4
Formát: 156x232 mm, 980 stran
Rok vydání: 2008


Zpět