Výrobci a prodejci pomůcek: Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti

Publikace autorů  Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D., PhDr. Miloslavy Raisové, Ph.D.  představuje metody, které umožní včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění mozku ve stáří. Je průvodcem nejběžnějšími krátkými testy, komplexními psychodiagnostickými metodami, dotazníky nálady a soběstačnosti. 


Nabízí praktické postupy a vlastní zkušenosti doplněné konkrétními příklady a kvízy prověřující znalost o metodách.

První vydání knihy zvítězilo v soutěži a bylo vyznamenáno prestižní Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2016 udělená Vědeckou radou Národní psychiatrické ceny Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“ v kategorii praktická aplikace. Již delší dobu je zcela vyprodané a mezi odbornou veřejností byl o ni velký zájem. Proto v r. 2019 bylo připraveno 2. přepracované a doplněné vydání.

Nejdříve jsou vysvětleny klíčové pojmy, následuje oddíl věnovaný nejčastější demenci – Alzheimerově nemoci, v níž se nové poznatky o časných projevech promítly rovnou do několika diagnostických kritérií. Po seznámení s principy psychometrie a zásadami správného testování představují autoři jednotlivé kognitivní testy podle jednotného schématu. Jako hlavní kritérium pro třídění metod zvolili autoři časové hledisko a dále členění podle kognitivních funkcí. Přednost dali testům s tradicí v českém prostředí, se kterými mají vlastní zkušenosti, nebo jsou jednoduché na provedení a skórování.

Zařazeno je i několik dotazníků ke zjištění deprese a k posouzení soběstačnosti především od pečovatelů.

Jak pro testy tak dotazníky jsou zveřejněny normativní tabulky na rozsáhlých souborech českých starších osob a pacientů a hraniční skóry zjištěné přímo v českém prostředí.

Druhé vydání je obohaceno o unikátní a inovativní původní české testy ALBA a POBAV a upřesňuje některé poznatky u testů MoCA a MMSE. Publikace odkazuje na instruktážní videa, jak správně provádět a vyhodnocovat vybrané testy. Ukazuje záznamové archy vybraných testů. Obojí je volně dostupné na www.nudz.cz/adcentrum.

Publikace je svým pojetím ojedinělá. Poprvé v českém písemnictví přináší souhrnný přehled testů a dotazníků nálady a soběstačnosti použitelných v rutinní a výzkumné praxi. Navíc jsou doplněny konkrétními výkony, které jsme zjistili u stovek českých seniorů bez i s kognitivní poruchou. Jádrem publikace jsou výsledkové tabulky, ve kterých uvedeny stručné normy, hranice obecně a hranice pro Alzheimerovu nemoc pro většinu psychometrických metod.

V závěru knihy nalezne čtenář vyřešení úvodního rébusu s komentářem a dalšími výsledky a informacemi o průběhu onemocnění.

Kniha je určena pro různé skupiny odborníkům, kteří se setkávají s poruchami paměti a nemocemi mozku ve stáří – neurologové, psychiatři, geriatři, praktičtí a posudkoví lékaři, lékárníci, psychologové, zdravotní sestry, logopedi, ergoterapeuti, sociální pracovníci aj. Publikace bude užitečná v klinické nebo výzkumné praxi, ale může být využívána při výuce a pregraduálním a postgraduálním studiu včetně atestací.


Zpět