Výrobci a prodejci pomůcek: Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience

Hlas, řeč a sluch u dětí s rozštěpovými vadami obličeje.


Nakladatel: Scriptorium
ISBN: 80-86197-24-7
Rok vydání: 2001


Zpět