Výrobci a prodejci pomůcek: Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi

Z obsahu: Kognitivní funkce a jejich předpoklady. Integrační funkce mozkové kůry. Stárnutí a kognitivní funkce. Pohlavní dimorfismus. Kognitivní funkce důležité pro logopeda. Vyšetření kognitivních funkcí v logopedii. Kazuistiky reálných pacientů. Navíc 360 pracovních listů na rehabilitaci pozornosti, paměti, sémantického systému, vizuoprostorových schopností a exekutivních funkcí na 3 CD.


Publikaci včetně tří CD s pracovními listy si můžete objednat prostřednictvím e-mailu na adrese kgfn@ostatnik.eu.
Cena: 56 EUR včetně balného a poštovného (11 EUR za publikaci a méně než 0,13 EUR za každý pracovní list). Zájemci a verzi v českém jazyce připište, prosím, žádost k objednávce - autorka zašle elektronickou verzi v PDF.


Zpět