Výrobci a prodejci pomůcek: Test 3F - Dysartrický profil (Třetí, doplněné a přepracované vydání)

Dysartrie je motorická neurogenní porucha řeči, která vznikne na podkladě postižení centrálního nebo periferního nervového systému.

Test 3F hodnotí sílu a rozsah řečové poruchy dospělého pacienta postiženého dysartrií. Je určen především klinickým logopedům a foniatrům. Může však posloužit i speciálním pedagogům a ostatním zdravotníkům, kteří s pacienty s touto poruchou řeči přicházejí do kontaktu. Test tvoří tři samostatné oddíly: F1 - faciokineze (zaměřuje se na činnost artikulačních svalů), F2 - fonorespirace (zabývá se dýcháním, funkcí hlasivek a vzájemnou fonorespirační koordinací), F3 - fonetika (věnuje se mluvní stránce sledovaných projevů).


Test 3F vyšel poprvé v tištěné podobě v letech 1996 a 1997. Na přání odborné veřejnosti nyní vychází v nové, přepracované podobě, doplněný o elektronickou verzi na CD a o diagnostickou a textovou přílohu.

Nakladatel: Galén
ISBN: 978-80-726-2714-1
Formát: 86 stran, 210x295 mm, česky
Rok vydání: 2011 (3. vydání, v nakladatelství Galén 1. vydání)


Zpět