Výrobci a prodejci pomůcek: Foniatrie - hlas

Předkládaná kniha je koncipována jako první díl trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie. Záměrem autorského kolektivu bylo shrnout současné znalosti z oblasti poruchy komunikace, s ohledem na změny, kterými obor prošel od vydání posledních učebnic.

Kniha je uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou část (anatomie, fyziologie, vyšetření a obecné zásady léčby), ve speciální části se autoři drželi konvenčního dělení hlasových poruch na organické a funkční.


Záměrem autorů bylo obohatit obzor čtenářů z řad lékařů o nové vztahy oboru foniatrie, především k hlasové pedagogice, operačním postupům a profesní medicíně. Jsme proto velmi rádi, že pozvání ke knize přijali odborníci z řady foniatrických pracovišť i dalších odborností z České i Slovenské republiky. Protože většina textu pochází od autorů českých, bylo rozhodnuto pro zachování formální kontinuity přeložit slovenské příspěvky do českého jazyka. Nebylo zcela jednoduché formálně i obsahově sjednotit text od mnoha přispěvovatelů a konečné dílo je tedy názorovou syntézou. Doufáme, že výsledek odpovídá naší upřímné snaze vytvořit srozumitelnou a moderní učebnici, a věříme, že si kniha najde své čtenáře.

Kniha je rozčleněna do následujících kapitol (a doplněna několika praktickými přílohami):

  1. Hlas a jeho význam
  2. Klinická anatomie a fyziologie hlasotvorného ústrojí.
  3. Vyšetření hlasu.
  4. Léčba hlasových poruch.
  5. Organické poruchy hlasu.
  6. Funkční poruchy hlasu (funkční dysfonie).
  7. Onemocnění hlasu spojená s profesí a uměleckým projevem.
  8. Ošetřovatelství ve foniatrii.
  9. Poučení pro praxi

Nakladatel: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-116-8
Formát: 320 stran, 14x21 cm, česky
Rok vydání: 2011


Zpět