Výrobci a prodejci pomůcek: Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Neurogenní poruchy řečové komunikace představují závažnou problematiku, která zasahuje do řady oborů (klinická logopedie, neurologie, neuropsychologie, psycholingvistika ad.). Publikace shrnuje poznatky týkající se péče o osoby se získanými poruchami schopnosti komunikovat na základě postižení centrální nervové soustavy. Zabývá se etiologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií. Jsou zde uvedena praktická doporučení pro úspěšnou komunikaci s osobami s dysartrií, dysfázií, demencí, poruchou sluchu atd. Nechybí kazuistiky a příklady individuálních terapeutických plánů. V samostatné kapitole jsou nabídnuty (absolventkou zahraničního studia V. Mikešovou) poznatky Lurijovy neuropsychologické školy. Knihu využijí kliničtí logopedové, psychologové, neuropsychologové, neurologové, foniatři, případně další lékaři zabývající se péčí o osoby s neurogenními poruchami komunikace.


Nakladatel: Portál
ISBN: 978-80-7367-159-4
Formát: 216 stran
Rok vydání: 2007


Zpět