Výrobci a prodejci pomůcek: Koktavost - komplexní přístup

Stručná příručka předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám léčby s důrazem na současné trendy a přístupy. Autor představuje koncepci komplexní terapie koktavosti i různé techniky a programy. Zevrubně jsou pak probrána specifika diagnostiky a terapie u koktavosti incipientní, fixované a chronické.


Nakladatel: Portál
ISBN: 80-7178-867-8
Formát: 232 stran, 15x20 cm, česky, brožovaná vazba
Rok vydání: 2004


Zpět