Výrobci a prodejci pomůcek: AKL ČR

Materiály vydané Asociací klinických logopedů České republiky (AKL ČR), možnost zakoupení na sekretariátu AKL ČR.


Autor / Autoři Název, vydavatel Cena
Cséfalvay, Z., Košťálová, M., Klimešová, M. Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie. AKL ČR, Praha 2002 1 000 Kč
Lechta, V. Diagnostika a terapie koktavosti. AKL ČR, Praha 2004 1 200 Kč

Kontakt

Blanka Schreiberová
Sokolská 35
120 00 Praha 2

Tel.: 222 518 769
E-mail: b.schreiberova@seznam.cz


Zpět