Výrobci a prodejci pomůcek: VYKUK - terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti

Publikace je koncipována jako další možný materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti. Motivace autorek je doplnění, rozšíření či inovace stávajících terapeutických materiálů používaných v denní logopedické praxi. Hlavní cílovou skupinou jsou děti s narušeným vývojem řeči, avšak klinická zkušenost ukazuje na možnost jejich využití i v terapii klientů s jiným typem narušené komunikační schopnosti (např. s poruchou autistického spektra, vadou sluchu, afázií).
 


Terapeutický materiál je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se věnujeme percepčně-kognitivním schopnostem, kde nabízíme deset položek určených pro nácvik barev, matematických představ a rozvoj sluchové a zrakové percepce. Druhá část obsahuje stejný počet položek, které stimulují jazykové schopnosti v oblasti lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické jazykové roviny.

Vykuk je vytvořen především pro terapii vývojových poruch řeči (OVŘ, dysfázie, PAS apod.). Obsahem jsou 2 okruhy:

  1. stimulace percepcí (převážně sluch. percepce)
  2. stimulace lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické jazykové roviny

Laždý okruh obsahuje 10 podokruhů:

ad 1) například sluchová diferenciace, identifikace 1 hlásky, analýza/syntéza, barvy, poč. představy, reverzní tvary apod.
ad 2) sémantické kategorie, předl. vazby, nácvik skloňování, jazykové rody, věty na SI/SE, tvorba věty apod.

Celkem je v šanonu 220 barevných pracovních listů.

Vykuk je vydán:

A) formou šanonu - listy jsou z pexesového papíru (aby se daly hned rozstříhat) - 2970 Kč s DPH
B) na CD-ROM v jpg formátu (určeno především pro tisk, lze mailem poslat rodičům) - 550 Kč s DPH

Mgr. Barbora Richtrová

Nakladatelství: KOPP
ISBN: 978-80-7232-466-8 (šanon)
ISBN: 978-80-260-5915-8 (CD ROM)
Formát: 220 stran, česky
Objednávky: barbora.richtrova@gmail.com
Rok vydání: 2014

Bližší informace o publikaci najdete např. na webových stránkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů.


Zpět