Aktuální informace ohledně nošení ochr. pomůcek- platí i pro kl. logopedy od 12.5.2020

Aktuální informace ohledně nošení ochr. pomůcek- platí i pro kl. logopedy od 12.5.2020

aktuální informace ohledně nošení povinných ochranných pomůcek


Vážení kolegové,

od úterý 12.5. 2020 nemusejí mj. kl. logopedi v ordinaci s pacientem nosit ochranné pomůcky-  roušky, respirátory, šátky apod. (uvádí se po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče).

viz dokument vlády- přesné znění ke stažení zde

12. 5. 2020

Zpět