Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children

Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children

článek – Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children


Společný grant Agentury pro zdravotnický výzkum pod názvem „Neuroanatomický podklad sociálních a jazykových deficitů: neurozobrazení a psychopatologie u neurovývojových poruch“ interdisciplinárního týmu složeného z oborů dětské psychiatrie, dětské neurologie, zobrazovacích metod, klinické psychologie a klinické logopedie (Dr. Pospíšilová) pod vedením řešitele prof. MUDr. Hrdličky, CSc. s garancí prof. MUDr. Vladimíra Komárka, děkana 2. LF UK., získal nejvyšší hodnocení  "vynikající výsledky řešení projektu" (přístupné na webu AZV).

odkaz na článek zde

Gratulujeme Dr. Pospíšilové a děkujeme za skvělou reprezentaci oboru klinické logopedie.

18. 11. 2020

Zpět